IVF och barns rättigheter

Att få barn på eget bevåg är inte alla förunnat, men idag finns tack och lov så kallade IVF-behandlingar eller provrörsbefruktning som det också kallas för. Metoden används bland annat hos nordicivf.se som erbjuder IVF till alla, oavsett sexuell läggning och identitet. Kortfattat innebär behandlingen att befruktning sker i ett laboratorium. Spermierna kan vara donerade likväl som mannens egna. Efter en tid återförs ett livskraftigt embryo till kvinnans livmoder. Hos nordicivf.se får du hjälp av medarbetare med gedigen erfarenhet och kunskaper inom fertilitetsområdet. Nordic IVF lägger dessutom stor vikt vid att vara inkluderande och de arbetar ständigt för HBTQ och jämlikhet, alla ska få känna att de kan vara sig själva. De har bland annat fått en HBTQ-diplomering inom koncernen, vilket skapar en inkluderande och öppen arbetsmiljö för personalen likväl som patienterna.

Att skaffa barn innebär både ansvar och förpliktelser. Alla barn har det inte bra, varför det idag finns ett stort antal barnrättsorganisationer. Ett exempel är Rädda Barnen, vilken är den största i världen när det handlar om självständiga barnrättsorganisationer. Rädda Barnen finns i totalt 118 länder och de lägger fokus på att alltid stå på barnets sida och vara dess röst i samhället. I Sverige bidrog de med införandet av förbud mot barnaga 1979. Oavsett om man genomgått en provrörsbefruktning hos nordicivf.se eller skaffat barn på annat vis är barns rättigheter viktiga.