Brott mot barn

Självskadebeteende och tonårsproblem

Som små har barn inte mycket åsikter om saker och ting men när de börjar komma upp i tonåren vill barn börja tänka och välja själva. De får en personlighet och en karaktär, en egen vilja och intressen. Och när barn blir större medför det att det kan bli större problem. Barn kan fara illa av att andra skadar och utsätter de för våld och känslomässig otrygghet, men barn kan också fara illa av att de skadar sig själva. Och om det är aktuellt är det viktigt att de får hjälp snarast möjligt.

Drogproblem

I tonåren är det vanligt att testa olika saker av ren nyfikenhet eller på grund av grupptryck. Man vill vara en i gänget och höra samman med något. Om man kommer från otrygga familjeförhållanden är det lätt hänt att man som tonåring hamnar på glid. Att man kommer i fel sällskap eller att man tar hand om sina egna problem på fel sätt. Detta kan lätt involvera droger eller alkohol. När drogproblem och en för hög alkoholkonsumtion tar vid är det lätt att studierna blir lidande och man hamnar i kriminalitet. Därför ska barn som mår illa av att skada sig själva få den hjälp de behöver. Detta kan vara svårt eftersom en del barn varken vill prata om det själva, eller har föräldrar som vill tala om det.

Sexuell exploatering

Som tonåring upptäcker man sin sexualitet. Mår man extra dåligt en tid så kan både killar och tjejer utsättas för sexuell exploatering. Det innebär att man ligger med människor man kanske inte ens har lust att gå i säng med, eller att man tillåter sig sälja sin kropp för pengar eller droger. Detta anses vara ett självskadebeteende som kan följa med en upp till högre ålder. Låt säga att en tonåring saknar pengar till droger och behöver sälja sig själv för att få råd att köpa dem. Eller att man helt enkelt söker bekräftelse till den grad att man ligger med vem som helst. Ett sätt som kan leda till en mycket ond spiral där självskadebeteendet tar överhand helt.

Kontakta BUP

Om man är tonåring eller om du känner en tonåring med problem då går det att kontakta BUP vilket är den statliga psykologiska hjälpen för barn och ungdomar under 18 år. Ibland kan det vara svårt att tala med ett barn eller en tonåring men om du märker tecken på nervositet, aggressioner, undvikande samtal eller skador på kroppen så måste du se till att ta tag i problemet. Hör även med skolan om barnet skolkar eller får allt sämre betyg.

Det brukar finnas personal på skolan som kan hjälpa till att ta itu med barnets problem. Kanske du även bör se om barnet ska utredas för någon form av diagnos.