Om ett barn far illa

Det är tillräckligt allvarligt om vem som helst far illa men om ett barn utsätts för fara och illvillig skada är det betydligt allvarligare eftersom ett barn inte har den makt som en vuxen. Ett barn har inga ekonomiska tillgångar eller tillräckligt med styrka för att försvara sig om det utsätts för våld. Det kan inte hyra en bostad själv eller starta abonnemang. Som barn står man under någon annans makt och det faktum att en vuxen utnyttjar den maktpositionen anses som vidrigt i de flesta länder.

Vad ska du göra om du vet att ett barn far illa?

Om du vet att ett barn far illa på något som helst sätt ska du anmäla det till polis eller Socialstyrelsen. Detta gäller både vid kännedom och vid misstanke. Du gör det i den kommun du bor i. Om ett barn utsätts för någon typ av våld i sitt eget hem, av till exempel föräldrarna eller en släkting, kan Socialstyrelsen besluta om att sätta det barnet i fosterhem. I Danmark är man till och med ännu hårdare när en familj anses fullkomligt olämplig att ta hand om sina barn; där tvångsadopterar man bort barnen till en bra fosterfamilj istället för att försöka ge tillbaka barnen till de biologiska föräldrarna.

Ett barn kan få brottsskadeersättning

Precis som en vuxen som utsatts för brott kan ett barn också få brottsskadeersättning. Men ett barn kan även få ersättning om de sett eller bevittnat ett brott i en nära relation. Det betyder med andra ord att om ett barn har sett sina föräldrar slåss eller en av dem bli misshandlad, så kan barnet få en ersättning. Detta går att ansöka om hos Brottsskademyndigheten.

Barnarbete

Barnarbete är väldigt ovanligt i vår del av världen, i alla fall i Europa. Men i vissa länder i Asien och Sydamerika är det tyvärr mera utbrett. Ett barn ska inte behöva jobba när det är omyndigt, det kommer en tid i livet när jobb och tungt arbete, ekonomiskt ansvar och tuffa tider i alla fall kommer att påverka en person. Att ge det ansvaret redan till ett litet barn är rent ut sagt oetiskt och i varje fall olagligt. All form av barnarbete ska rapporteras och anmälas om du misstänker något.