BRIS – Barnens rätt i samhället

BRIS eller Barnens rätt i samhället är en organisation som bildades 1971. Det är en organisation som arbetar frivilligt med att hjälpa barn i nöd och ett barn kan ringa dit för att få hjälp och stöd om det till exempel utsätts för brott i nära relationer eller har hamnat fel i samhället redan i unga år. BRIS försöker också påverka företag och organisationer till att arbeta mer för barn och deras rättigheter i deras policy.

BRIS vill att varje barn får samma chanser, rättigheter och samma respekt som alla andra. Och att vuxna ska ta sitt ansvar att se till så det sker eftersom det är vuxna som kan vara med och påverka till den större delen. BRIS använder sig av samma punkter som FNs Barnkonvention vilket handlar om alla barns lika värde.

Ge ett bidrag till BRIS

Om du brinner för barns rättigheter och vill vara med och påverka kan du både göra skillnad i ditt företag men också ge en gåva till BRIS eller någon annan barnrättsorganisation. Det är ofta genom gåvor och bidrag som dessa organisationer överlever. Du kan ge ett stort eller litet bidrag beroende på din budget.