FNs Barnkonvention

Barnkonventionen är skapad av FN och kom ut 1989. Det är en del av folkrätten som bestämmer att varje människa har rätt att bestämma över sig själv, uttrycka sina åsikter och bli behandlad med respekt. Just Barnkonvention tar upp barnens rättigheter och att alla barn ska få vara barn. Att de inte ska utnyttjas arbetsmässigt eller sexuellt, att de ska få gå i skola, ha mat för dagen och skydd i form av en vuxen som tar hand om dem. De länder som har skrivit under barnkonventionens punkter ska tillämpa den för att verka för en bättre värld för barnen. Sverige har till exempel gjort Barnkonventionen till lag. Tyvärr är det dock många länder som skrivit under för att låta fint utåt men som inte efterföljer Barnkonventionens punkter.

Är barnkonventionen en lag?

Nej, det är inte en lag men en riktlinje för hur man som ett land ska verka för att alla barn som bor i landet ska ha ett bra liv och bästa möjliga förutsättningar för att få ett bra liv i vuxen ålder. Om ett land inte lever upp till konventionens punkter kan de få sanktioner eller andra påtryckningar.