Brott som utförs mot barn

I Sverige är detta med barnrättigheter otroligt stort men tyvärr är det inte så i många andra delar av världen. Brott mot barn förekommer i en alltför stor utsträckning och även i vårt land är sexbrott mot barn, barnmisshandel och utnyttjande av barn fortfarande relativt vanligt, dock straffbart. Det finns flera världsorganisationer som aktivt arbetar mot brott mot barn och felaktigt beteende mot dem. De organisationerna gör stor nytta men tyvärr krävs det mycket mer för att få bukt med problemen.

Hjälp barnen får en bra start i livet

Det är i barnaåldern som det mesta sätter sina spår för resten av livet. Om ett barn får trauma och utsätts för brott redan i unga år är risken stor att det får stora problem när han eller hon växer upp. Barnet kan bli kriminellt eller isolera sig mot omvärlden i hopp om att inte bli sårad. Han eller hon kan ha stora problem i kärleksförhållanden och aldrig lyckas binda sig med en partner. Misshandel och skador kan också ge bestående fysiska men och ärr som gör att barnet inte kan studera eller klara sig själv.