Barnens okränkbara rättigheter

Alla barn borde ha rätt till en trygg barndom, med bra vuxna personer som ser till att de har ett gott hem och tillgång till hälso- och sjukvård. Ett barn behöver ett gott hem var det än bor, och ska familjen flytta är det skönt att låta någon annan ta hand om städningen så man kan ägna sig åt det nya hemmet. Qleano utför flyttstädning Uppsala av högsta kvalitet. De har stor erfarenhet av alla slags städarbeten. Anlitar du dem vet du att städningen blir korrekt gjord vilket bidrar till en trygg hemmamiljö.

Tyvärr är det många barn som far illa med otillräcklig omvårdnad och fysisk och psykisk misshandel. FN antog därför barnkonventionen 1989 för att tillgodose barnens rättigheter. Många länder har skrivit på, och i Sverige blev barnkonventionen lag den 1 januari 2020. Barnkonventionens fyra grundprinciper är att alla barn ska ha samma rättigheter, barnets rätt ska komma först, barnen har rätt att överleva och utvecklas samt att uttrycka sin åsikt.

Vad ska man göra om ett barn far illa?

Det finns flera organisationer som arbetar för barnets bästa, till exempel Bris dit barnen kan ringa och prata om sina bekymmer. Misstänker du att ett barn far illa anmäler du det till kommunens socialtjänst, och i allvarliga fall till polisen. Barnet kan då placeras i familjehem för att få en tryggare tillvaro.